List intencyjny

Szanowni Państwo

Zostałam decyzją Pani Dziekan mianowana Koordynatorem portalu 'Adepci FUW'.

Nazywam się Małgorzata Nurek-Malinowska, rozpoczęłam studia na Wydziale Fizyki w 1972 roku, a dyplom uzyskałam w roku 1977. Od tej pory nieprzerwanie pracuję na Wydziale, w Instytucie Geofizyki.

Bodźcami do stworzenia Portalu Adepci FUW były z jednej strony coraz częstsze głosy dochodzące ze strony troszkę starszego pokolenia fizyków o potrzebie nawiązania jakieś formy komunikacji, współpracy z Wydziałem, z drugiej przypadające w ostatnich dniach stycznia święto nas wszystkich: '90 lat fizyki na Hożej'. Oddolny ferment zbiegł się dodatkowo ze zobowiązaniem uczelni do "monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów" zawartym w nowej ustawie 'Prawo o szkolnictwie wyższym, ...' i zaowocował powstaniem portalu.

Portal Adepci FUW, udostępniony 26 lutego 2011 r., pomyślany jest jako platforma do nawiązywania, odnowienia i podtrzymywania kontaktów z lat studenckich, jako platforma wymiany doświadczeń i informacji, a także podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz Wydziału. Chciałabym podkreślić, że jest to portal nie tylko absolwentów Wydziału Fizyki UW, ale tych wszystkich, którzy choć przez krótki czas pobierali tu nauki. Zależy nam bowiem na uzyskaniu także informacji, na ile wysłuchanie nawet nielicznych wykładów, zaliczenie pojedynczych semestrów miało wpływ na dalsze Państwa losy, podejmowane decyzje, sposób postrzegania i zrozumienia świata.

Oczekujemy, że Portal będzie miejscem integrującym dawnych studentów fizyki na Hożej wokół idei popularyzacji studiów na Wydziale Fizyki UW, a co za tym idzie zwiększenia naboru na te studia, poprawy atrakcyjności i jakości kształcenia, budowy wizerunku Wydziału jako miejsca, z którego wychodzą nie tylko nauczyciele i ‘oderwani od ziemi’ naukowcy, ale także menadżerowie, dyplomaci, pracownicy banków, sektora ubezpieczeń, wydawnictw, pracownicy krajowych i zagranicznych uczelni oraz placówek naukowych. Liczymy na współpracę z Państwa strony w realizacji tych celów. Ze strony Wydziału deklaruję, że dwa razy w roku na stronach Portalu ukazywać będą się specjalnie przygotowane dla Państwa Informacje dotyczące bieżącego życia Wydziału i ludzi, którzy czują się związani z Hożą. Pierwsza edycja Informacji obejmie materiały związane z rocznicą 90 lat fizyki na Hożej. Z myślą o kolejnych poszukiwać będziemy osób, które podzielą się z innymi adeptami historią swojej kariery zawodowej, niezależnie czy związana jest ona z nauką, czy inną dziedziną aktywności zawodowej, wspomnieniami z czasów studiów, pracy na WF UW, refleksjami o znaczeniu studiów na tym Wydziale. Ten aspekt działania portalu uważamy za szczególnie ważny, ponieważ pokazana różnorodność realizowanych dróg zawodowych pozwoli najmłodszym z nas na śmielsze wybory, a Dziekanom na skuteczniejsze promowanie studiów na Hożej.

W tej chwili na stronie Adepci FUW brak jeszcze kilku istotnych funkcjonalności. Będą one uruchamiane w najbliższym czasie. Strona spełnia natomiast formalne i techniczne wymogi bezpieczeństwa. Ograniczenie dostępu do zawartych na niej treści do grona osób zarejestrowanych, których związek z Wydziałem potwierdzony jest przez Dziekanat WF UW, zapewni, że portal Adepci FUW nie stanie się jeszcze jednym otwartym portalem społecznościowym. W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie forum dyskusyjnego, które pozwoli na podjęcie wielowątkowej i wielostronnej rozmowy. Teraz po zarejestrowaniu się mogą Państwo zobaczyć tylko podstawowe statystyki: ile osób, które podjęły studia w danym roku zarejestrowało się w Portalu, w jakich krajach i branżach nasi byli studenci są reprezentowani. Te, anonimowo prezentowane dane, dostępne są w zakładce Statystyki. W zakładce Adepci mogą Państwo wyszukiwać znajomych, co jest znakomicie ułatwione przez możliwość filtrowania.

Zapraszam do zarejestrowania się, a potem do ciekawej i satysfakcjonującej współpracy.


Z poważaniem,
Koordynator Projektu
Małgorzata Nurek-Malinowska
mnurek@fuw.edu.pl