Pożegnanie z Hożą

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego po ponad dziewięciu dekadach opuszcza swoją historyczną siedzibę przy ul. Hożej 69 i przenosi się do nowego budynku przy ul. Pasteura 5. Zmiana ta ma charakter przełomowy i skłania do refleksji, jest okazją do dokonania podsumowań i przedstawienia planów na przyszłość. Dlatego chcemy spotkać się w możliwie najszerszym gronie ze wszystkimi osobami, które czują się związane z Hożą i z Wydziałem Fizyki UW.

Spotkanie „Pożegnanie z Hożą” zaplanowane jest na sobotę 4-go października 2014 roku. Dzień ten rozpoczniemy sesją wspomnieniową w historycznej sali SDD na Hożej.

Udostępniamy wszystkim zainteresowanym formularz zgłoszeniowy. Prosimy o zarejestrowanie się i zgłoszenie udziału w spotkaniu. Informacje zebrane podczas rejestracji pozwolą nam lepiej przygotować to przedsięwzięcie i sprawniej je przeprowadzić.

Zapraszamy również do współpracy przy tworzeniu księgi pamiątkowej poświęconej dziejom fizyki na Hożej. Mamy nadzieję, że księga ta stanie się zalążkiem wirtualnego muzeum Wydziału Fizyki UW. Podczas spotkania będą robione zdjęcia oraz będzie kręcony film z przebiegu uroczystości w celach dokumentacyjnych i dla potrzeb działalności statutowej Wydziału.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z procedurą rejestracyjną i do udziału w akcji zbierania pamiątek.

Komitet „Pożegnanie z Hożą”